23 Lägenheter i Nyköping

Västra Kvarngatan

Kv. Skutskepparen 46
I centrala Nyköping har värdshuset från sekelskiftet eldhärjats. Vi har utarbetat ett underlag för detaljplan som visar hur man här kan skapa ett drygt tjugotal lägenheter av god kvalitet samt även några butikslokaler och i källarplan parkering. Genom att arbeta med smala huskroppar kan vi rymma en för staden karakteristisk gårdsbebyggelse. Stadskärnan är av riksintresse och mycket omsorg har lagts på att anpassa volymen till sin omgivning, i tätt samråd med planarkitekt och bygglovarkitekt.

Detaljplan antogs våren 2011 och vi fortsätter nu med systemhandling och bygglov.

80 Småhus i Trosa

Bråta backar i Trosa
På en vacker ängstomt vid Bråta By, intill den naturskyddade Tomtaklintskogen, arbetar vi med ett nytt bostadsområde med ca 80 friliggande småhus och kedjehus. Vid utformningen av området har vi tagit stor hänsyn till platsens karaktär och sparat hällar och bergklackar. Den klassiska trädgårdsstaden har varit en inspirationskälla.